Sha-Shib Aerospace Engineering

A unit of Sha-Shib Group Of Institutions

Approved By DGCA, Central Govt. of India (Under CAR-147)

engineering

Admission-2020

APPLY NOW
engineering
  • Join SAE for Aircraft Maintenance Engineering Course
  • BEST COLLEGE FOR AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING COURSE
  • Admission Open For Aircraft Maintenance Engineering Course
  • DUE TO LOCKDOWN WE ARE ACCEPTING ONLINE APPLICATION FOR ADMISSION
  • Policy interventions towards energizing Maintenance Repair and Overhaul.
  • CLICK ON APPLY NOW BUTTON FOR REGISTRATION
  • Further promoting the UDAN scheme.
+91 9109999456
shashibaero@gmail.com
Connect Us

List of students

Sr.no. Student's Name Batch
1 Mr. Ajay Choudhary 15
2 Ms. Aleena Sheikh 15
3 Mr. Anand Kumar  15
4 Mr. Anil Kumar Solanki 15
5 Mr. Bhishman U Vadhel 15
6 Mr. Gaurav Kamboj 15
7 Ms. Khushboo Jha 15
8 Mr. Kuldeep Patel 15
9 Mr. Maitreya Singh 15
10 Mr. Manjeet Singh 15
11 Mr. Mohd. Jaleesh Khatri 15
12 Mr. Narayan Kumar 15
13 Mr. Nitesh Kumar 15
14 Mr. Piyush Shivshankar Mujbaile 15
15 Mr. Pulkit Kumar 15
16 Mr. Purab Joshi 15
17 Mr. Purushottam Banerjee 15
18 Mr. Rahul Sharma 15
19 Mr. Ritesh Kumar 15
20 Mr. Ritik Kaushik 15
21 Mr. Rituraj Divedi 15
22 Ms. Riya Sharma 15
23 Mr. Sachin Kumar  15
24 Mr. Sajjad Ansari 15
25 Mr. Sourabh Dandotiya 15
26 Mr. Updesh Kumar Singh 15
27 Mr. Vishal Singh 15
28 Mr. Yuvraj Navrang 15
29 Mr. Saurav Kumar Tiwary 15
30 Aditya Arun Warik  15
31 Akshay Kisan Pangul 16
32 Fahad Mapkar 16
33 Kushwaha Prabhakar Paras Nath 16
34 Lokesh Vikas  Panday 16
35 Mayuresh Sampat Thube 16

Sr.No. Student's Name Batch
36 Mohammad Nooh Rizwan Ahd Ansari 16
37 Nitin Kishore Panjwani  16
38 Omkar Raju Kore 16
39 Rahul Deendayal Gupta 16
40 Sagar  Dattatray Jagtap 16
41 Satyam Rangnath Pawar 16
42 Shubham Shahaji Pawar 16
43 Sk Kamrul Jaman 16
44 Vaibhav Vasant Bavkar 16
45 Vighnesh Angad Amage 16
46 Wasiullah 16
47 AAKASH CHAUHAN 16
48 AKSHAY 17
49 AKSHAY KUMAR  17
50 AYUSH RANVE 17
51 BHAVISHYA NAMDEV 17
52 DEVENDRA SINGH BHATIA 17
53 JAYANT PARMAR 17
54 KULDEEP PATEL 17
55 MAHESH KHADE 17
56 MOHINI KUSHWAHA 17
57 MOHITE TEJAS KHANDU 17
58 MOHIT PATEL 17
59 NAYAKAVADI SIDDHANT SHARAD 17
60 NISHANT RAMANI 17
61 PALAK BHATI 17
62 PATIL PRASANNA MOHAN 17
63 PRATEETI 17
64 ROHIT 17
65 SNEHA RANJAN 17
66 SUNANJAY RAAZ 17
67 SURAJ KUMAR  17
68 VARUN KUMAR 17
69 YASHVARDHAN SINGH 17